ภาพรวม: ชั้นเรียนกลุ่มถ่ายทอดสด

ชั้นเรียน วันที่เริ่มต้น เวลาเริ่มต้น
(EST/บอสตัน, เวลาสหรัฐอเมริกา)
ระยะเวลา คาบเรียน/สัปดาห์ นาที ระดับ ราคา US$
Conversation & Listening
Group=Conversation & Listening: Daily Drop-In

13 มิถุนายน 2021

21 มิถุนายน 2021

1 กรกฏาคม 2021

13 กรกฏาคม 2021

21 กรกฏาคม 2021

08:55

08:56

15:01

09:03

09:04

2 สัปดาห์ 7 50 $ 10.00
Powered by IntelliBoard